Sjundeå församlingars statistik

År 2023

I slutet av år 2023 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3801 medlemmar.
Medlemsantaler fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1293 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga befolkning.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2508 medlemmar (ca. 59% av kommunens finskspråkiga befolkning.)

År 2022

I slutet av år 2022 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3933 medlemmar.
Medlemsantalet fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1316 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga befolkning.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2617 medlemmar (ca. 59% av kommunens finskspråkiga befolkning.)

År 2021

I slutet av år 2021 hade Sjundeå församlingar tillsammans 3980 medlemmar.
Medlemsantalet fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1354 medlemmar (ca. 81% av kommunens svenskspråkiga befolkning.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2626 medlemmar (ca. 61% av kommunens finskspråkiga befolkning.)

År 2020

I slutet av år 2020 hade Sjundeå församlingar tillsammans 4055 medlemmar.
Medlemsantalet fördelades på följande sätt:

  • Sjundeå svenska församling: 1394 medlemmar (ca. 80% av kommunens svenskspråkiga invånare.)
  • Siuntion suomalainen seurakunta: 2661 medlemmar (ca. 64% av kommunens finskspråkiga ivånare.)
logo