Sommarevenemang 2024

Sommar Allsång

Kom och sjunga med oss!

  • Torsdag 20.6 kl. 18 - Museibacken, Prästgårdsvägen 22
  • Torsdag 18.7 kl. 18 - Västanlid, Bäcksvägen 16
  • Onsdag 14.8 kl. 18 - Björknäs, Näsbyvägen 922 (tvåspråkig)

Lunchmusik i kyrkan

  • Tis 18.6 kl. 13-13:30 Elis Helenius, orgel
  • Tor 18.7 kl. 13-13:30 Sirpa Lilius, orgel, sång
  • Ons 14.8 kl. 13-13:30  Antti Hernesniemi, piano

Frivillig avgift!

Gudstjänst på Museibacken

Vi firar gudstjänst på Museibacken 9.6 kl. 18. Ifall vädret inte tillåter att fira gudstjänst utomhus förflyttar vi oss till kyrkan. Tom Bergman och Sirpa Lilius.

Affisch för sommar allsång 2024 i Sjundeå.
Affisch för lunchmusik i Sjundeå kyrka 2024.