Dop

Välkommen till världen - välkommen till församlingen! 

Genom dopet blir man medlem i kyrkan.

Dopdagar i Sjundeå

Kyrkodop ordnas söndagar kl 14 framåt i Sjundeå S:t Petri kyrka. Övriga tider för dopet hemma, vänligen kontakta pastorskansliet.

Trygga doparrangemang i coronatider

Vi vill hjälpa familjerna att ordna trygga dopfester. Det är viktigt att reservera ett tillräckligt stort utrymme för dopet, så att ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter mellan deltagarna kan garanteras.  

Vi rekommenderar att dopen hålls i kyrkan. Det finns lämpliga utrymmen för både små och större dopfester i Sjundeå S:t Petri kyrka.

Dopet hemma under coronatider

Om familjen vill ordna dopet hemma bör man beakta följande: 

  • De praktiska säkerhetsdetaljerna bör i god tid diskuteras med den präst som förrättar dopet.  

  • Alla som deltar i dopfesten ska vara friska.  

  • Dopfamiljen ansvarar för att det finns möjligheter att tvätta händerna och använda handdesinfektionsmedel. 

  • Antalet deltagare i dopfesten bör noga övervägas. Dopfamiljen ansvarar för att säkerhetsavstånden på 1–2 meter hålls. 

  • Man bör på förhand komma överens med prästen om att använda ansiktsmasker. Prästen får sin ansiktsmask från sin arbetsplats, men familjen bör se till att gästerna har masker.  

Sjundeå kyrkas dopfunt i kalksten. Uthuggen av stenhuggare Tomas Tomasson från Svidja år 1550.