Dop

Genom dopet blir man medlem i kyrkan. Före dopet skall du boka tid för dop via pastorskansliet. Barnet döps vanligen när det är ungefär två månader. Dopet kan förrättas i kyrkan, hemma eller i församlingens lokaler. Ni kan även hyra församlingens lokaler för dopfesten. 

Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan kan kostandsfritt hyra kyrkan och församlingens lokaler för dop men, en tvättavgift uttas ifall ni väljer att använda församlingens borddukar. (10 stycken borddukar 30 €, över 10 st. borddukar 60 €).

Som förälder ska ni inom tre månader efter barnets födelse anmäla vilka namn ni har valt till befolkningsdatasystemet. Ifall namnet är lite ovanligare kan det vara bra att kolla via magistraten ifall namnet är godtagbart. Samtidigt meddelar ni barnets modermål.  Blanketten för registrering av barnet skickas hem ca två veckor efter att barnet är fött.

Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barn liv, en trygg vuxen och vän.

Ett barn som döps ska ha minst två faddrar som är medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan och är konfirmerade. Ifall du inte hittar fler än en fadder bör du kontakta församlingens kyrkoherde. Med  kyrkoherdens lov kan du få rätt att utse bara en fadder.

Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats som faddrar och inte heller kan uppgiften som fadder tas ifrån någon senare. I särskilda fall kan man senare få lägga till faddrar för barnet.

Sjundeå kyrkas dopfunt i kalksten. Uthuggen av stenhuggare Tomas Tomasson från Svidja år 1550.

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet