Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning eller skriftskola och konfirmation hör ihop.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Under konfirmandtiden erbjuds möjligheten att uppleva och lära sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa i en gemenskap med andra kristna. I kyrkan vid konfirmationsgudstjänsten tackar den som blir konfirmerad Gud för dopets gåva och bekräftar att hen vill tro på Gud och leva som ett Guds barn.

Under konfirmationen läser de som blir konfirmerade tillsammans med församlingen samma trosbekännelse som lästes vid dopet. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Om man inte är döpt men önskar ändå att bli konfirmerad blir man döpt före konfirmationen.

Vad får man göra som konfirmerad?

Som konfirmerad får du gå självständigt till nattvarden och bli fadder. När du har fyllt 18 år kan du ställa upp som kandidat i församlingsvalet och bli förtroendevald i din församling.

Du kan också delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger.

För en kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad men du skall ha slutfört skriftskolan.

Nya konfirmander 2020-2021

Vårens övriga datum meddelas senare.

Konfirmation

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till