Sjundeå svenska församling tackar alla som röstat i församlingsvalet 2018 och alla som hjälpt till i ordnandet av valet!