Sjundeå kyrkliga samfällighet anställer en sekreterare till kyrkoherdeämbetet

Till arbetsuppgifterna hör:

  • Att sköta Sjundeå finska församling och Sjundeå svenska församlings informationsverksamhet
  • Fotografering
  • Fungera som vikarie för kyrkoherdeämbetets byråsekreterare
  • Ibruktagande av fastighetsförvaltningssystemet
  • Ibruktagande av begravningsväsendets datasystem
  • Ibruktagande av Domus
  • Övriga uppgifter som förmannen ordinerar

Arbetsförhållandet är tidsbundet på 6 månader varefter befattningen möjligen görs till vakant.

Av sekreteraren krävs goda färdigheter i svenska och finska.
Lönens bestäms enligt KyrkTAK.

Fritt formulerad ansökan jämte CV/meritförteckning skickas till siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi.
Ansökningar bör vara framme senast 31.5.2019 kl. 14.

Mer information om befattningen ger
Reijo Korhonen, tfn. 0400 426 175
En himla bra arbetsplats, annons för rekrytering.