Sjundeå S:t Petri kyrka

Sjundeå kyrka

Svidjavägen 51 , 02570 Sjundeå kby

Sjundeå S:t Petri kyrka

Sjundeå S:t Petri kyrka byggdes ca 1480 – 1485 under Finlands katolska tid. Kyrkans valv målades i början på 1500 –talet med bilder ur bibelns och kyrkans historia samt medeltida legender.

I kyrkan finns en värdefull medeltida dopfunt från 1550. Predikstolen är donerad i slutet på 1600 talet av Ernst Johan Creutz. Altartavlan föreställer Jesus i Getsemane och donerades av friherrinnan Reuterholm. Kyrkans tredje orgel, tillverkad av Paul Ott i Tyskland, är från 1971. Kyrkan har senast renoverats 2009. Då fick kyrkan nya kyrkotextilier tillverkade av textilkonstnär Helena Vaari.

I kyrkan firas församlingarnas mässor och gudstjänster.
Mässa varje söndag kl. 10 (finska) och kl. 12 (svenska).

 

För att hyra kyrkan för dop, vigslar och jordfästningar kontakta församlingarnas pastorskansli tfn. 09 2525 1125, vardagar kl. 9-12.

Medlemmar av Sjundeå svenska församling och Siuntion suomalainen seurakunta kan kostnadsfritt hyra kyrkan för dop, vigslar och jordfästningar.

Parkering

Kyrkans parkeringsplats är belägen i samband med församlingshemmet (Kalansgränden 5).

Parkering framför kyrkan förbjuden. Servicetrafik till servicehuset tillåten.

Hörselslinga
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

to 9.4 kl. 20.00

Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå kby

Predikogudstjänst på skärtorsdagen

Predikogudstjänst på Skärtorsdagen
fr 10.4 kl. 12.00

Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå kby

Predikogudstjänst på långfredagen

Predikogudstjänst på långfredagen