Regnbågsärenden

Varje människa skall känna sig välkommen och delaktig oavsett sin sexuella inriktning eller könsidentitet. Vi vill göra församlingen och samfälligheten till en välkomnande gemenskap.

Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter skall accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och all vår verksamhet.

Församlingen skall vara en trygg plats för var och en att fundera på vem hen är, även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten.

"Jag är den jag är"   2 Mos 3:14

Regnbågsgruppen

Sjundeå och Lojo församlingar startar en gemensamma andlig regnbågsgrupp Malkus i augusti. Gruppens mål är att erbjuda en trygg plats för dig att komma och diskutera, fundera och fika. Du är välkommen just som du är. Vi samlas en gång i månad turvist i Sjundeå och i Lojo.

Gruppen är tvåspråkig och den startar i Sjundeå S:t Petri kyrka med regnbågsfolkets kyrkogångsdag den 22.8 kl 15. Efter gudstjänsten blir det  kyrkkaffe ute och någonting trevligt att göra.

Tidtabell

  • 22.8 kl 15, regnbågsfolkets kyrkogångsdag i Sjundeå S:t Petri kyrka.
  • 26.9. kl 15, sammankomst i Tallbacka församlingshem, Lojo.
  • 17.10 kl 15, sammankomst i Capella, Sjundeå.
  • 21.11. kl 15, sammankomst i Tallbacka församlingshem, Lojo.
  • 19.12 kl 15, julfest i Capella, Sjundeå.
Regnbågsflaggan