Regnbågsärenden

Varje människa ska känna sig välkommen och delaktig oavsett sin sexuella inriktning eller könsidentitet. Vi ska göra församlingen och samfälligheten till en välkomnande gemenskap.

Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter ska accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och all vår verksamhet.

Församlingen ska vara en trygg plats för var och en att fundera på vem hen är även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten.

"Jag är den jag är"   2 Mos 3:14

Regnbågsflaggan