Släktforskning

Viktig information

Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (5237/1999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per e-post siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi eller per post på adressen Sjundeå centralregister, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby.

Det är att rekommendera att uppgifter om släktens levande personer insamlas i första hand av personerna själv. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.
Beställning av släktforskning
Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.