Mötestidtabeller


Gemensamma kyrkofullmäktige 2020

 

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

  3.4.2020, kl. 18.00

  6.5.2020, kl. 18.30

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)

 

Gemensamma kyrkorådet 2020

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

30.1.2020, kl. 18.00

27.2.2020, kl. 18.00

26.3.2020, kl. 18.00

23.4.2020, kl. 18.00

28.5.2020, kl. 18.00

11.6.2019, kl. 18.00

 

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)

 

 

Församlingsrådet 2020

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

15.1 kl. 18.00

12.2 kl. 18.00

13.5 kl. 18.00

 

9.9 kl. 18.00

7.10 kl. 18.00

4.11 kl. 18.00

2.12 kl. 18.00

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)