Mötestidtabeller


Gemensamma kyrkofullmäktige 2019

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

14.11.2019, kl. 18.30

19.12.2019, kl. 18.30

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)

 

Gemensamma kyrkorådet 2019

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

29.8.2019, kl. 18.00

12.9.2019, kl. 18.00

26.9.2019, kl. 18.00

24.10.2019, kl. 18.00

21.11.2019, kl. 18.00

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)

 

Församlingsrådet 2019

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

9.10.2019, kl. 18.30

6.11.2019, kl. 18.30

4.12.2019, kl. 18.30

11.12.2019, kl. 18.30 (vid behov)

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)