Gemensamma kyrkofullmäktige 2019

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

17.1.2019, kl. 18.00

23.5.2019, kl. 18.00

 

Gemensamma kyrkorådet 2019

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

31.1.2019, kl. 18.00

28.2.2019, kl. 18.00

28.3.2019, kl. 18.00

25.4.2019, kl. 18.00

16.5.2019, kl. 18.00

6.6.2019, kl. 18.00

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)