En himla bra arbetsplats. Rekryteringsannons.

Sjundeå svenska församling lediganslår

EN DIAKONITJÄNST (100%)

Enligt kyrkans författningssamling nr. 124 krävs av diakonitjänsteinnehavaren avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans diakoni. Språkkravet är fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

 

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

Tjänsten tillträds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kravgrupp 503. Prövotiden är 4 månader. Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

 

Ansökan inlämnas senast 15.11.2019 till Sjundeå svenska församling, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå eller per e-post: monica.cleve@evl.fi.