En himla bra arbetsplats. Rekryteringsannons.

Sjundeå svenska församling lediganslår

 

EN DIAKONITJÄNST (100%)

 

Enligt kyrkans författningssamling nr. 124 krävs av diakonitjänsteinnehavaren avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans diakoni.

Språkkravet är fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten tillträds senast 1.6. 2020 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kravgrupp 503. Prövotiden är 4 månader.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 15.2.2020 till Sjundeå svenska församling, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå eller per e-post: monica.cleve@evl.fi