Aktuell coronainfo

21.2.2021

I Sjundeå svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets, Insitutet för hälsa och välfärds och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

 • All smågruppsverksamhet är inhiberat tils vidare.
 • Gudstjänster livestreamas på församlingens Facebook sida.
 • Vid sammankomster skall man använda andningsskydd om man är över 12 år gammal.
 • Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter.
 • Om man är sjuk eller känner sig sjuk skall man stanna hemma.
 • Sammankomster och samlingar i församlingens utrymmen och utomhus; max 6 deltagare.
 • Församlingens personal deltar inte i privata tillställingar.
 • Kyrkkaffe serveras inte.
 • Pastorskansliet betjenar er normalt på tisdagar och onsdagar kl. 9-12.
 • I församlingens utrymmen finns hygien-och desinfektionspunkter.
 • Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan.
 • Vänligen undervika besökning till pastorskansliet. Vi ber er att uträtta ärenden via telefonen eller via e-post om möjligt.
 • Visning av den avlidna för anhöriga ordnas inte i församlingens utrymmen. 

Vi får se fram emot en trygg vinter. 

Med hopp och framtidstro, 

Tom Bergman

Kyrkoherde

Coronablinkern

Ladda ner applikationen Coronablinkern till din telefon!

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad

Coronablinkern.fi