Aktuell coronainfo

4.12.2021

I Sjundeå svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets, Insitutet för hälsa och välfärd och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring. 

 • Vid gudstjänster, böner, kyrkliga förrättningar och andra motsvarande tillställningar kan högst 1/3 av utrymmens sittplatser användas.
  • Sjundeå S:t Petri kyrka - max. 100 personer
  • Församlingshemmets sal - max. 15 personer
  • Capella - max. 25 personer
 • Coronapasset och ID-kort krävs under De Vackraste Julsånger i Sjundeå kyrka 18.12.
 • Vid sammankomster rekommenderar vi att använda andningsskydd om man är över 12 år gammal.
 • Endast friska personer får delta i kyrkliga förrättningar och andra sammankomster. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande.
 • Man bör komma ihåg att upprätthålla ett säkerhetsavstånd och ta hand om god handhygien.
 • Handdesinfieringsautomater och andningsskydd finns vid alla utrymmens ingånger. 

Regionförvaltningsverkets restriktioner berör inte gudstjänster och andra motsvarande förrättningar som religiösa samfund ordnar och som tar plats i samfundets egna utrymmen eller motsvarande plats. Förutom gudstjänster och kyrkliga förrättningar berör restriktionerna också inte skriftskolor eller diakonlunch.

Enligt den nuvarande lagstiftningen kan coronapasset ej används när man utöver sin religion.

Personer under 16 år behöver inte uppvisa coronapasset.

Enligt Kyrkolagen måste församlingar ordna gudstjänster.

Restriktioner berör ej offentliga möten så som församlingsrådets möte, det gemensamma kyrkofullmäktiges möte eller det gemensamma kyrkorådets möte.

Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas.

Coronapasset kan hämtas från Mina Kanta -sidor.

Kontakt

Borgå stift

Borgå stifts coronadirektiv kan man läsa här.