Aktuell coronainfo

8.9.2021

Det här coronadirektivet är i kraft fram till och med den 30.9.2021 eller tills nya direktiv publiceras. I Sjundeå svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets, Insitutet för hälsa och välfärd och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring. 

 • Lämpliga säkerhetsavstånd bör upprätthållas inomhus under förättningar och evenemang med över 10 personer.
 • Lämpliga säkerhetsavstånd bör upprätthållas också utomhus under förättningar och evenemang med över 50 personer.
 • Kyrkliga förättningar så som dop, vigslar och begravningar kan ordnas i församlingens utrymmen. Antalet sittplatser är begränsad till hälften av normalkapacitetet.
  • Sjundeå S:t Petri kyrka: cirka 150 personer
  • Församlingshemmets sal: 26 personer
  • Capella: 40 personer
 • Vid sammankomster rekommenderar vi att använda andningsskydd om man är över 12 år gammal.
 • Endast friska personer får delta i kyrkliga förrättningar och andra sammankomster. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande.
 • Man bör komma ihåg att upprätthålla ett säkerhetsavstånd och ta hand om god handhygien.
 • Handdesinfieringsautomater och andningsskydd finns vid alla utrymmens ingånger. 

Kontakt

Coronablinkern

Ladda ner applikationen Coronablinkern till din telefon.

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad.

Coronablinkern.fi