Aktuell coronainfo

1.3.2022

I Sjundeå svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets, Insitutet för hälsa och välfärd och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring. 

 • Antalet personer i våra utrymmen är begränsat:
  • Sjundeå S:t Petri kyrka - max. 150 personer
  • Församlingshemmets sal - max. 25 personer
  • Capella - max. 40 personer
 • Begränsningen kan inte kringgås med coronapass.
 • Andningsskydd skall alltid användas när det är möjligt.
 • Endast friska personer får delta i kyrkliga förrättningar och andra sammankomster. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande.
 • Man bör komma ihåg att upprätthålla ett säkerhetsavstånd och ta hand om god handhygien.
 • Handdesinfieringsautomater och andningsskydd finns vid alla utrymmens ingånger. 
 • Restriktioner berör ej offentliga möten så som församlingsrådets möte, det gemensamma kyrkofullmäktiges möte eller det gemensamma kyrkorådets möte.

Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas.

Kontakt

Borgå stift

Borgå stifts coronadirektiv kan man läsa här.