Coronavirus

Trygg höst i Sjundeå svenska församling

29.9.2020 

Ur Sjundeå svenska församlings perspektiv vill vi lyfta fram hopp och framtidstro som lysande och värmande ord i höstens mörker. Aposteln Johannes skriver (1:5) att ljuset lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det. Det här är ett kristet budskap att ta fasta på och ta till sig också i en tid av oro över de många utmaningar med hälsa och ekonomi som den rådande pandemin förorsakar. 

Planeringen av verksamheten i Sjundeå svenska församling bygger på att våra rum är trygga rum att samlas i. Ett av våra rum är S:t Petri kyrka och i kyrkan gäller samma framförhållning som i församlingens övriga utrymmen med att skapa trygga mötesplatser. Trygghet når vi genom samarbete och subjektivt ansvar med god handhygien och att församlingens anvisningar följs. 

Säkerhetsavstånd och hygienanvisningar beaktas därför i samtliga gudstjänster, förrättningar och sammankomster. I församlingens utrymmen finns hygien-och desinfektionspunkter. Vi rekommenderar att vuxna och ungdomar använder kirurgisk ansiktsmask i församlingens utrymmen. 

  • Högmässa/gudstjänst firas söndagar i regel klockan 12 ( max 150 personer). 
  • Nattvard firas som vanligt med beaktandet av säkerhetsavstånd (1 meter). 
  • Kirurgisk ansiktsmask rekommenderas i församlingens utrymmen. 
  • Sammankomster och förrättningar i kyrksalen ( max 150 personer). 
  • Sammankomster i församlingshemmet (max 20 personer). 
  • Sammankomster i Capella (max 40 personer). 
  • Förrättningar på andra platser än församlingens är privata tillställningar. 
  • För hjälp och stöd (flik för diakoni). 

Smågrupper och kretsar fortsätter tillsvidare som vanligt däremot uteblir tyvärr större sammankomster och fester denna termin. 

Vänligen notera att Pastorskansliet från och med 1.10.2020 har nya öppethållningstider för personbesök och telefontid, tisdag-onsdag kl. 9-12. Övriga tider vänligen kontakta per e-post. 

Vänligen notera även att från och med 1.10.2020 överförs kyrkböckerna i Sjundeå till det regionala centralregister som upprätthålls av Esbo kyrkliga samfällighet. Detta betyder att ämbetsbevis, släktutredningar, registrering av kyrkliga förrättningar och hindersprövning för äktenskap inte längre utfärdas på pastorsexpeditionen i Sjundeå. 

Församlingstidningen Petri nät utkommer i slutet av november (december-februari). 

Vi får se fram emot en trygg höst. 

Med hopp och framtidstro, 

Monica Cleve 

T.f kyrkoherde

Coronablinkern

Ladda ner applikationen Coronablinkern till din telefon!

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad

Coronablinkern.fi