Coronavirus

Trygg höst i Sjundeå svenska församling

25.1.2021

Ur Sjundeå svenska församlings perspektiv vill vi lyfta fram hopp och framtidstro som lysande och värmande ord i höstens mörker. Aposteln Johannes skriver (1:5) att ljuset lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det. Det här är ett kristet budskap att ta fasta på och ta till sig också i en tid av oro över de många utmaningar med hälsa och ekonomi som den rådande pandemin förorsakar. 

Planeringen av verksamheten i Sjundeå svenska församling bygger på att våra rum är trygga rum att samlas i. Ett av våra rum är S:t Petri kyrka och i kyrkan gäller samma framförhållning som i församlingens övriga utrymmen med att skapa trygga mötesplatser. Trygghet når vi genom samarbete och subjektivt ansvar med god handhygien och att församlingens anvisningar följs. 

Säkerhetsavstånd och hygienanvisningar beaktas därför i samtliga gudstjänster, förrättningar och sammankomster. I församlingens utrymmen finns hygien-och desinfektionspunkter. Vi rekommenderar att vuxna och ungdomar använder kirurgisk ansiktsmask i församlingens utrymmen. 

  • All smågruppsverksamhet är inhiberat tils vidare.
  • Högmässa/gudstjänst liveströmmas på församlingens Facebook sida.
  • Nattvard firas som vanligt med beaktandet av säkerhetsavstånd (1 meter). 
  • Kirurgisk ansiktsmask rekommenderas i församlingens utrymmen. 
  • Sammankomster och förrättningar i kyrksalen ( max 10 personer). 
  • Sammankomster i församlingshemmet (max 10 personer). 
  • Sammankomster i Capella (max 10 personer). 
  • Förrättningar på andra platser än församlingens är privata tillställningar. 
  • För hjälp och stöd (flik för diakoni). 

 

Vi får se fram emot en trygg vinter. 

Med hopp och framtidstro, 

Tom Bergman

Kyrkoherde

 

Coronablinkern

Ladda ner applikationen Coronablinkern till din telefon!

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad

Coronablinkern.fi