Gemensamma kyrkorådets mötesprotokoll 2019

Gkr 2019-9-12

Gkr 2019-8-29

Gkr 2019-4-25

Gkr 2019-3-28

Gkr 2019-2-28

Gkr 2019-1-31

Gemensamma kyrkorådet 2018

Gkr 2018-12-20