Gemensamma kyrkorådets mötesprotokoll 2019

Gkr 2019-10-24

Gkr 2019-9-12

Gkr 2019-8-29

Gkr 2019-4-25

Gkr 2019-3-28

Gkr 2019-2-28

Gkr 2019-1-31

Gemensamma kyrkorådet 2018

Gkr 2018-12-20

Sammanträdesdatum för gemensamma kyrkorådet hösten 2019

29.8.2019 kl. 18.00

12.9.2019 kl. 17.30

26.9.2019 kl. 18.00

24.10.2019 kl. 18.00

21.11.2019 kl. 18.00