Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådets mötesprotokoll 2020

Ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige har beslutat att inhibera gemensamma kyrkofullmäktiges möte 31.3.2020.

Beslutet grundar sig på temporära instruktioner från kyrkostyrelsen och gäller ordnandet av församlingars och samfälligheters förvaltning i undantagsförhållanden.

 

Gkr 2020-04-23 (PDF)

 

Gemensamma kyrkorådet 2019

Gkr 2019-11-21 (PDF)

Gkr 2019-10-24 (PDF)

Gkr 2019-9-12 (PDF)

Gkr 2019-8-29 (PDF)

Gkr 2019-4-25 (PDF)

Gkr 2019-3-28 (PDF)

Gkr 2019-2-28 (PDF)

Gkr 2019-1-31 (PDF)

Gemensamma kyrkorådet 2018

Gkr 2018-12-20 (PDF)