Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotokoll 2019

Gkf 2019-1-17

Gkf 2019-5-23

Gemensamma kyrkofullmäktige mötesprotokoll 2018

Gkf 2018-12-12

Sammanträdesdatum för gemensamma kyrkofulllmäktige hösten 2019

14.11.2019 kl. 18.30

19.12.2019 kl. 18.30