Välsignelse och minnesstund

Kyrkans medlemmar har rätt att bli välsignade till graven. Det är deras rätt, även om anhöriga skulle motsätta sig det.
En avliden som inte hör till kyrkan kan även bli välsignad till graven om det är den avlides uttryckliga önskan. Om den avlidne tydligt nekat en kyrkliga välsignelse till graven kan förrättningen inte genomföras.

Trolösa, eller andra trossamfunds begravningar kan ej förrättas i samfällighetens utrymmen.

Ordnande för jordfästning kan göras via Sjundeå kyrkliga samfällighets pastorskansli eller en begravningsbyrå.

Välsignelsen ordnas i Sjundeå kyrka. Jordfästningar förrättas vanligtvis på fredagar och lördagar. Tid för jordfästning bokas via pastorskansliet. Prästen kontaktar anhöriga och bokar tid för förrättningssamtalet. Under samtalet diskuterar anhöriga och prästen praktiska saker angående jordfästningen men också lär prästen känna den avliden med hjälp av anhöriga.

Minnnesstunden kan hållas i samfällighetens utrymmen, hemma hos den avlidne eller anhöriga eller på någon annan plats. Samfällighetens utrymmen kan hyras av kyrkans medlemmar kostnadsfritt. Prästen och kantorn deltar i minnesstunden om anhöriga så önskar.

Om den avliden inte välsignas

Om den avlidne inte välsignas till graven kan man ordna med begravning via pastorskansliet eller via begravningsbyrån.

Begravningsbyrån

Om anhöriga så önskar kan ordnande av en begravning skötas av en begravningsbyrå. Byråerna kontakar församlingen, andra myndigheter och stenhuggeriet, ordnar minnesstund (t.ex. catering, blommor, fotografering), skaffar minnessten/märke, sköter bouppteckning m.m.

Kista med fågel. Ett kors i sand på kistan.