Begravning

En sjundeåbo som avlidit har rätt att lösa in en ny gravplats på Sjundeå gravgård. En ny gravplats inlöses enbart i samband med dödsfall till en sjundeåbo som avlidit. Gravplatser säljes i nummerordning.

Utsocknebor kan bli begravda i en släktgrav som finns från tidigare.

Sjundeå kyrkliga samfällighet har avtal med Lojo församling om konffessionslös begravningsplats för sjundeåbor. Gravplatsen finns på Metsolas gravgård och bokning av begravning sker via Lojo församling.

Frontveteraner med makar och innehavare av Lotta-intyg är befriade från gravplatsavgiften.


Kistbegravning

Gammal grav

I samband med bokning av tid för jordfästning bör anhöriga kolla med pastorskansliet om den avlidnes gravrätt och om det är möjligt med kistbegravning i graven. Minnesmärken och kantstenar bör avlägsnas före begravningen (anhöriga ansvarar).

Ny grav

Nya kistgravar säljes i nummerordning. I graven finns plats för två kistor. Efter en kistbegravning kan urnor läggas i graven.

Kremering

Aska kan begravas i en urna, inlindas, som sådan eller strös ut. Gravplatsen kan vara en släktgrav, minneslund, urnegrav, på eget område eller annat område som jordägaren gett sitt skriftliga samtycke till.

Tid för urnebisättning bör bokas ca 1,5 vecka före önskad tid för nedläggningen. Tid för urnebisättning kan bokas till ons.-lör. kl. 9-15 (ej söndagar eller helgdagar).

Urnebisättning bokas via pastorskansliet. Askan bör gravsättas inom ett år, och fram till gravsättningen kan askan förvaras i samfällighetens utrymmen kostnadsfritt. Askan får inte delas (Begravningslagen 18 § och 19 §). Urnan som begrav skall vara av förmultnande material. Aska kan även begravas utan urna.

 

Ängel på altare.