Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis och släktutredningar kan beställas från pastorsexpeditionen via den elektroniska beställningsblanketten, per brev, telefon, fax eller genom att personligen besöka pastorsexpeditionen.

Vi ber er undvika att skicka personuppgifter per e-post då meddelandeförbindelsen är oskyddad.

Släktutredningar kan du säkrast beställa via vår elektroniska beställningsblankett.

För släktforskning ämnad släktutredning görs alltid en skriftlig beställning. Släktutredningarna görs i den ordning de inkommit och enligt rådande arbetssituation i pastorskansliet.

Ämbetsbetygsavgifter 1.5.2017

Avgiftsfria intyg: Enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (ett intyg över att en person elever) är avgiftsfria.

Intyg som kostar 9 euro:  Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mer omfattande uppgifter (t.ex. flyttuppgifter eller uppgifter om make/maka, barn eller föräldrar), uttas 9 euro för ämbetsbetyget. Intyg som görs manuellt och deras innehåll grundar sig på uppgifter ur Kirjuri-medlemsdatasystemet och/eller familjeakter, kostar 9 euro. Då inverkar inte mängden av information som skrivs på intyget på priset.

Intyg som kostar 30 euro: Om det till ett manuellt skapat intyg hämtas information ur kyrkböcker i bokform, uttas 30 euro för ämbetsbetyget. Om det från kyrkböcker i bokform hämtas endast en händelseuppgift till exemepel äktenskap eller dödsdag är priset för intyget 9 euro.

För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 euro i expenditionsavgift.

Avgifter för intyg för släktforskning

Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Om det tar 1 timme och 15 mintuer att göra upp intyget faktureras kunden 30 euro och för 2 x 30 minuter 15 euro. Sammanlagt 60 euro.
Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Avigfter för intyg för vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg som görs upp för vetenskaplig forskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuter period. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Expeditionsavgift

För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 i expeditionsavgift. Om ett avgiftsbelagt intyg skickas utomlands läggs post- och bankavgifterna till kostnaderna. Om intyget och räkningen skickas till olika adresser uttas utöver expeditionsavgiften (5,50) en separat avgift på 5,50 euro. Expeditions- och postavgifterna är då totalt 11 euro. Om man dessutom blir tvungen att skicka en betalningspåminnelse uttas 5 euro för detta.

Av en levande person behöver man för bouppteckning ett ämbetsbetyg med personliga uppgifter.

I en släktutredning för bouppteckning av en död person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifter.

Ifall en person avstår från arvet,  behöver man en släktutredning som innehåller uppgifter om make/maka och barn samt flyttningstider.

De uppgifter som utlämnas ur befolkningsdatasystemet skall vara nödvändiga för det uppgivna ändamålet (Befolkningsdatalag 28§ mom 1 o 2).