Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis och släktutredningar kan beställas från pastorsexpeditionen via den elektroniska beställningsblanketten, per brev, telefon, fax eller genom att personligen besöka pastorsexpeditionen.

Vi ber er undvika att skicka personuppgifter per e-post då meddelandeförbindelsen är oskyddad.

Släktutredningar kan du säkrast beställa via vår elektroniska beställningsblankett.

För släktforskning ämnad släktutredning görs alltid en skriftlig beställning. Släktutredningarna görs i den ordning de inkommit och enligt rådande arbetssituation i pastorskansliet.

Ämbetsbetygsavgifter 1.1.2020

Avgifter som tas ut för intyg

1. A) För ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i Kirjuri debiteras för huvudpersonens del 45 euro och för ett intyg som anknyter till huvudpersonen 9 euro. För varje person upprättas ett eget intyg. Levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

   B) För ett intyg debiteras 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter eller ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt-, eller dödsuppgifter eller kyrklig akt. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

   För ett intyg debiteras 30 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och det inte är fråga om intygets huvudpersons enskilda äktenskaps-, flytt-, eller dödsuppgifter eller kyrklig akt. Om två elelr flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kuna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter, debiteras 9 euro.

3. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9 euro.

4. För en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna debiteras 9 euro.

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre än 30 min, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag.

Expeditionsavgift

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både fakturering och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster. För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.

Av en levande person behöver man för bouppteckning ett ämbetsbetyg med personliga uppgifter.

I en släktutredning för bouppteckning av en död person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifter.

Ifall en person avstår från arvet,  behöver man en släktutredning som innehåller uppgifter om make/maka och barn samt flyttningstider.

De uppgifter som utlämnas ur befolkningsdatasystemet skall vara nödvändiga för det uppgivna ändamålet (Befolkningsdatalag 28§ mom 1 o 2).