Sjundeå begravningsplats

Svidjavägen 51 / Kalansgränden 5 , 02570 Sjundeå kby
(09) 2525 1125

Sjundeå begravningsplats

Information

Begravningsplatsen i Sjundeå finns runtomkring Sjundeå kyrka, som är helgad åt den helige Petrus. Begravningsplatsen är en del av kyrkoområdet. Till det hör själva kyrkan, klockstapeln samt det gamla och det nya bårhuset.

Det gamla bårhuset, likkällaren, byggdes efter krigen. Före det vet vi att det funnits skyddsrum, där liken kunde placeras i väntan på begravningen. Numera är likkällaren tom. Det nya bårhuset, där det finns kylutrymmen för 6 avlidna samt ett avskedsutrymme, byggdes år 2010.

Begravningsplatsen utvidgades år 2000. Samtidigt tog man i användning en ny urnebegravningsplats. År 2016 invigde man en minneslund. Begravningsplatsen i Sjundeå är indelad i 15 områden (områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIIA, XIIB, XIII, XIV och XV).

De äldsta gravstenar som fortfarande finns på gravplasten härstammar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Karta

Begravningsplatsens karta

Hjältegravarna i Sjundeå

Efter att vinterkriget hade börjat började man enligt statsmaktens beslut också i Sjundeå i snabb takt förbereda ett hjältegravsområde. Landsvägen som ledde från Sjundeå via Svidja mot norr och som gick intill gravgården flyttades västerut, för att man kunde grunda det nya begravningsområdet. Hjältegravarna finns på nuvarande område XIII. Området invigdes på de Stupades minnesdag 15 maj 1949. Hjältegravsområdets minnesmärke har gjorts av Uno och Toni Luoma från Lojo stenhuggeri. Minnesmärket består av ett stort kors med stenhällar på vardera sidan. Det står ”För Fosterlandet – Isänmaan puolesta” på stenhällarna. Det finns 81 hjältegravar på hjältegravsområdet i Sjundeå

Mittemot hjältegravarna finns en åminnelsesten. Man kan tända ett ljus vid stenen till minne av någon anhörig som begravts på annan ort.

Hjältegravsområdet på sommaren

Bild: Hjältegravar

Avskedsrum

År 2009 genomfördes en grundlig restaurering av kyrkan, då också ett nytt servicehus byggdes. I servicehuset finns ett avskedsrum vars fönster är beklätt med textilkonstnären Helena Vaaris konstverk ”Kyyneleet” (Tårar).

Urnegravområdet och minneslunden

Urnegravområdet och minneslunden har designats av Pekka Huttunen. Urnegravområdet ligger i närheten till församlingshemmet bakom minneslunden. Urnegravområdet anlades år 2000 och minneslunden år 2016.

Minneslund

Bild: Minneslunden

Personer begraven i Sjundeå gravgård

  • Bengt Olof Lille (1807-1875), Sjundeå församlings kyrkoherde (1840-1875), doktor i teologi, professor i kyrkohistoria.
  • Charlotta Lönnqvist (1815-1891), Aleksis Kivis välgörare som inhysade Kivi i Fanjunkars torp år 1864-1871.
  • Konstnär Karl Olof Moberg, (1865-1929)
  • Tor Nessling (1901-1971), bergsråd
  • Severin Salovius (1873-1958) kommunalråd

Charlotta Lönnqvists grav

Bild: Charlotta Lönnqvists grav

Svidja gravgård

Förutom Sjundeå gravgård finns det ocskå Svidja gravgård på Svidja slotts område. Den där gravgården är familjen Wrede af Elimäs privata gravplats. Sjundeå församlingar tar inte hand om Svidja slotts gravgård.

Parkering

Begravningsplatsens och kyrkans parkeringsplats är belägen invid församlingshemmet. Fordonstrafik är förbjuden på gravplatsen. Parkering framför kyrkan är förbjuden med undantag för servicetrafik till servicehuset.

WC

Toaletter finns i församlingshemmet och i servicebyggnaden. Församlingshemmets toaletter är öppna under kansliets öppettider och servicebyggnades toaletter på sommartiden.

 

Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

S:t Petri kyrka