Begravning

Vid dödsfall tar de anhöriga vanligen kontakt med en begravningsbyrå. På byrån kan man hjälpa med de bokningar som behövs för begravningen.

Du kan också kontakta församlingens pastorskansli för att boka tid för en jordfästning.  En jordfästning hålls vanligen på en fredag och lördag, men det är även möjligt att hålla en jordfästning andra vardagar. På söndagar och helgdagar ordnas inte jordfästningar.

För minnesstund kan man hyra församlingshemmet eller Capella.

Prästen kontaktar anhöriga ca 1 vecka före jordfästningen.

 

Praktiska råd samt kostnader för begravning hittas via länken Begravning.

Gravgården

Jordfästning av en person som inte hör till kyrkan

En avliden person som inte hör till kyrkan men har Sjundeå som boplats har rätt att bli begraven på gravplatsen i Sjundeå. Ifall anhöriga önskar en kyrklig förrättning av en person som inte hör till kyrkan bör anhöriga kontakta en präst för att utreda frågan.

 

Blomsternedläggnings vid kista i kyrka.