Begravning

Vid dödsfall tar de anhöriga vanligen kontakt med en begravningsbyrå. På byrån kan man hjälpa med de bokningar som behövs för begravningen.

Du kan också kontakta församlingens pastorskansli för att boka tid för en jordfästning.  En jordfästning hålls vanligen på en fredag och lördag, men det är även möjligt att hålla en jordfästning andra vardagar. På söndagar och helgdagar ordnas inte jordfästningar.

För minnesstund kan man hyra församlingshemmet eller Capella.

Prästen kontaktar anhöriga ca 1 vecka före jordfästningen.

 

Praktiska råd samt kostnader för begravning hittas via länken Begravning.

Gravgården

Jordfästning av en person som inte hör till kyrkan

En avliden person som inte hör till kyrkan men har Sjundeå som boplats har rätt att bli begraven på gravplatsen i Sjundeå. Ifall anhöriga önskar en kyrklig förrättning av en person som inte hör till kyrkan bör anhöriga kontakta en präst för att utreda frågan.

 

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Blomsternedläggnings vid kista i kyrka.

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen