Bröllop

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Vigseln

Man kan gifta sig genom kyrklig eller civil vigsel i Finland. En kyrklig vigsel är en gudstjänst som ledds av en präst, vilket är bra att komma ihåg då programmet planeras. Samtidigt är vigseln också en offentlig juridisk akt.

För en kyrklig vigsel bör den ena av brudparet vara medlem av kyrkan och ha gått skriftskolan. Den andra kan höra till en annan kristen kyrka, eller ett kristet trossamfund och behöver då inte ha gått skriftskolan.

Hör den andra inte till någon kristen kyrka kan paret inte få en kyrklig vigsel. Läs mer om välsignelse av äktenskap på kyrkan webbplats.

Före vigseln skall man senast en vecka innan vigseln anhålla om hindersprövning. Lysningen kan kungöras i kyrkan om brudparet önskar. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Vid en vigsel skall två vittnen närvara. Vittnet skall vara en myndig person som närvarar under hela vigseln och som kan vid behov intyga att paret blivit vigt.

Bröllopsparet

Hindersprövning

De som planerar att viga sig kyrkliga bör anhållan om hinderprövning via den elektroniska tjänsten, med att besöka hemförsamlingens pastorsexpedition eller genom att posta den ifyllda blanketten till hemförsamlingen. Begäran om hinderprövning görs tillsammans.

De förlovade begär om hindersprövning genom att fylla i hinderprövningsblanketten i pastorsexpeditionen. På blanketten bör finnas bådas underskrift, så att begäran kan verkställas. Ifall blanketten postas till församlingen bör även två vittnen underteckna begäran.

Anhållan om begäran om hinderprövning bör göras senast  sju dagar före vigseln. Intyget över prövning av hinder är ikraft 4 månader. Ifall vigseln förrättas av hemförsamlingens präst, får prästen intyget från pastorsexpeditionen. I andra fall måste vigselparet ge intyget till vigselprästen.

Tid och plats för vigseln reserveras via pastorsexpeditionen.

Bröllop sommaren 2020

Reservationer för bröllop sommaren 2020 kan bokas från pastorsexpeditionen fr.o.m. 4.11 kl. 9.

Bröllopsparet håller händer

Vigselringar, -bibel och blommor.

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap

Ett samkönat par som vigts borgerligt kan ordna en bönestund med en präst.

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till

I kyrkan sitter brudens släkt och vänner på vänstra sidan, sett från kyrkans bakdörr, och brudgummens på högra sidan. 

Så gör ett bröllop i kyrkan till