Min kyrka

Församlingsvalet 2018 i Sjundeå svenska församling
Den 18 november 2018,  tredje söndagen i november, förrättas församlingsval i Sjundeå svenska församling.
Förhandröstningen sker den 6-10 november kl. 9-18 i Sjundeå S-market.

Förhandsröstning i församlingsvalet

Förhandsröstningen ordnas den 6-10.11.2018 kl. 9-18 i Sjundeå S-market, Flemingsvägen 1.
Under förhandsröstningen är det möjligt att rösta på vilket ställe som helst i Finland.
Kom ihåg att ta med ett fotoförsätt identitetsbevis till röstningen.

Röstning på valdagen

På valdagen 18.11 ordnas röstning kl. 11-20 i församlingshemmet i Sjundeå, Kalansgränden 5.
På valdagen kan du enast rösta i den vallokal din försmaling meddelat.
Kom ihåg att ta med ett fotoförsätt identitetsbevis till röstningen.

Anmälan om hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning ska göras skriftligt eller per telefon senast fredagen innan förhandsröstningen inleds, dvs. 2.11.2018 före klockan 16. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas till pastorsexpeditionen eller församlingens kansli i den församling i vars förteckning över röstberättigade personen har antecknats ha rösträtt. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon. Den kan också göras via e-post. En skriftlig anmälan kan göras på en särskild blankett som tagits fram för detta ändamål och som ska finnas tillgänglig på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli och kan skrivas ut på webbplatsen info.församlingsvalet.fi. Anmälan kan också göras på den röstandes vägnar av en person som denna utsett, till exempel en närstående. En skriftlig anmälan ska undertecknas.

Kandidater i val av gemensamma kyrkofullmäktige

2 Susanna Blomqvist, office admistrator

3 Tony Böckerman, Företagare

4 Sabina Ekström, Socionom HYH - jordbrukare

5 Berndt Gottberg, Yrkesguide, bussföretagare

6 Marina Grotell

7 Lars Hedlund, Lärare - pensionär

8 Åke Holmlund, Pensionär - ensamföreragare

9 Kim Karlsson, Företagare

10 André Landefort, Fil. kand

11 Martin Lindell, Professor emeritus

12 Helena Lönn, Lärare, pensionär

13 Monica Malmström, Lantbrukare

14 Carita Meinander del Castillo, Teol. mag

15 Karl Nilsson, Ingenjör

16 Nina Petterson-Perklén, Jordbrukare

17 Gun-Britt Strandberg, Pensionär-ingenjör

 

Kandidater i val av församlingsråd

18 Susanna Blomqvist, Office administrator

19 Tony Böckerman, Företagare

20 Sabina Ekström, Socionom HYH-jordbrukare

21 Berndt Gottberg, Yrkesguide-bussföretagare

22 Marina Grotell

23 Lars Hedlund, Lärare - pensionär

24 Åke Holmlund, Pensionär - ensamföretagare

25 Kim Karlsson, Företagare

26 André Landefort, Fil.kand

27 Martin Lindell, Professor emeritus

28 Monica Malmström, Lantbrukare

29 Carita Meinander del Castillo, Teol. mag

30 Karl Nilsson, Ingenjör

31 Jan-Peter Nygård, Trafiklärare

32 Nina Petterson-Perklén, Jordbrukare

33 Gun-Britt Strandberg, Pensionär - ingenjör

 

 

YouTube-video

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018