Min kyrka

Församlingsvalet

Sjundeå svenska församling tackar alla som röstat i församlingsvalet 2018 och alla som hjälpt till i ordnandet av valet!

Invalda ordinarie medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige,

Marina Grotell

Sabina Ekström

Helena Lönn

Kim Karlsson

Åke Holmlund

Martin Lindell

Gun-Britt Strandberg

Berndt Gottberg

Ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022,

Tony Böckerman

Lars Hedlund

Carita Meinander del Castillo

Nina Petterson-Perklén

Andre Landefort

Karl Nilsson

Monica Malmström

Susanna Blomqvist

Invalda ordinarie medlemmar i församlingsrådet 2019-2022,

Sabina Ekström

Marina Grotell

Jan-Peter Nygård

Kim Karlsson

Åke Holmlund

Martin Lindell

Gun-Britt Strandberg

Berndt Gottberg

Ersättare i församlingsrådet 2019-2022

André Landefort

Carita Meinander del Castillo

Tony Böckerman

Monica Malmström

Lars Hedlund

Nina Pettersson-Perklén

Karl Nilsson

Susanna Blomqvist

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022