Reformationsdagens gudstjänst

sö 29.10 kl. 12.00
Martin Luthers staty

Sjundeå församlingshem

Välkommen!

Reformationsdagens gudstjänst firas i Sjundeå församlingshem kl. 12 med kyrkoherde Tom Bergman och kantor Sirpa Lilius.

Dagen firas till minne av att Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg den 31 oktober 1517. Han krävde att kyrkan skulle förnya sig och det blev startskottet för reformationen. Dagen handlar om värdslig och andlig makt, Jesus försoningsverk, och tro. Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik