Vårbasar

lö 25.3 kl. 10.00 – 13.00
vårbasar

Capella

Diakonikretsens vårbasar i Capella.

Vi samlar in medel för Peetelis barnhem i Tallinn.

Vi hyr som förut ut bord till alla föreningar eller privatpersoner som vill sälja sina produkter, á 10 euro/bord.

Ta kontakt med tf. diakoniarbetare Eva Ahl-Waris om du är intresserad av att medverka i basaren.

Välkommen med!
  • Barn och familj Barn och familj
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik