Påsksöndagens gudstjänst -Video

sö 4.4 kl. 11.00
Facebook, Youtube och sjundeaforsamling.fi

Påsksöndagen

Påsksöndagens video publiceras på församlingens YouTube -kanal, på Facebook och på sjundeaforsamling.fi kl 11

Tom Bergman
Sirpa Lilius
Eva-Lotta Ylitalo
Katarina Kvarnström