Långfredagens gudstjänst -Video

fr 2.4 kl. 11.00
Facebook, Youtube och sjundeaforsamling.fi

Långfredagen

Långfredagens gudstjänstsvideo publiceras på församlingens YouTube -kanal, på Facebook och på sjundeaforsamling.fi kl 11