Palmsöndagens gudstjänst -video

sö 28.3 kl. 11.00
Facebook, Youtube och sjundeaforsamling.fi

Palmsöndagen

Videon om palmsöndagens gudstjänst publiceras på församlingens YouTube -kanal, på Facebook och på hemsidan kl 11

Tom Bergman - liturg
Sirpa Lilius -kantor
Eva-Lotta Ylitalo - diakon
Katarina Kvarnström - solosång