Andra söndagen i advent

sö 13.12 kl. 13.00
S:t Petri kyrka

Tredje söndagen i advent
Din konung kommer i härlighet
Cleve, Lilius

sö 13.12. kl 12 Högmässa
Cleve, Lilius