Gudstjänst

sö 22.11 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Domsöndagen
Tema: Kristus, Herre över allting
Kyrkoårets sista söndag.
Enligt dagens evangelium kommer Kristus vid tidens slut i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar.

Gudstjänst 22.11 kl 12 i S:t Petri. Juslin-Sandin, Lilius.