Högmässa

sö 15.11 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Uppbrottets söndag
Tema: Vaka!
Kyrkoårets nästsista söndag.
Om att vaka i trygghet i förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss.

Högmässa 15.11 kl 12 i S:t Petri. Cleve, Lilius.