Gudstjänst

sö 25.10 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Tema: Jesu sändebud
Den kristne är ett Jesu sändebud, en Kristus för sin nästa.

Gudstjänst 25.10 kl 12 i S:t Petri. Juslin-Sandin, Lilius.