Högmässa med anmälning för årets konfirmander

sö 18.10 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Högmässa med anmälning för årets konfirmander
Tjugonde söndagen efter pingst
Tema:Tro och otro
En kristen människas kamp mellan tro och otro.

Högmässa 18.10 kl 12 i S:t Petri. Cleve, Lilius.
Anmälning för årets konfirmander.