Änglavandring

sö 4.10 kl. 16.00
S:t Petri kyrka

Mikaelidagen, Änglarnas dag.
Änglarnas och sändebudens betydelse och uppdrag som beskyddare och ledsagare.
Änglavnandring i kyrkorummet.

Familjegudstjänst med änglavandring 4.10 kl 16 i S:t Petri. Cleve, Lilius, Kvarnström.