Högmässa

sö 6.9 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Fjortonde söndagen efter pingst
Tema:Vår nästa
Jesus förpliktigar oss att se en nästa i varje människa.
Av Kristus får vi kraft att göra gott mot våra medmänniskor.

Predikant Kaj-Mikael Wredlund, Kyrkans Utlandshjälp
Kyrkkaffe i församlingshemmet.