Högmässa

sö 9.8 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Tionde söndagen efter pingst
Trofast förvaltning av Guds gåvor
En kristen människas handlingar skall styras av trohet också i det lilla.

Högmässa 9.8 kl 12. Miettinen, Karlsen.