Högmässa

sö 5.7 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Femte söndagen efter pingst
Var barmhärtig
Endast Gud har rätten att döma, vi uppmanas att förlåta vår nästa.

Högmässa 5.7.kl 12. Cleve, Karvonen.