Högmässa

sö 28.6 kl. 12.00

S:t Petri kyrka

Fjärde söndagen efter pingst
Förlorad och återfunnen
Gud är en nådig fader.

Högmässa 28.6 kl 12.Cleve,Karlsen.