Högmässa

sö 7.6 kl. 12.00

S:t Petri kyrka

Treenighetssöndagen
Den dolde Guden och trosbekännelsens dag.

Högmässa 7.6 kl 12. Cleve, Lilius.