Predikogudstjänst

sö 31.5 kl. 12.00

Annat utrymme

Pingstdagen
Den heliga Andens utgjutande
Pingstens bibeltexter talar om den heliga Andens som löfte och gåva. Anden har blivit sänd till oss som försvarare, hjälpare och tröstare.

på nätet