Predikogudstjänst

sö 26.4 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Andra söndagen efter påsk
Den gode herden
Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Predikant Sixten Ekstrand