Predikogudstjänst

sö 19.4 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Första söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen.
Lärjungarna uppfylles av glädje när de mötte den levande Jesus.

Första söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen.
Lärjungarna uppfylles av glädje när de mötte den levande Jesus.