Predikogudstjänst på Palmsöndag

sö 5.4 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Palmsöndag. Ärans konung på förnedringens väg.
Palmsöndagens namn syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg.
Palmkvistarna symboliserar seger.

Palmsöndag. Ärans konung på förnedringens väg.
Palmsöndagens namn syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg.
Palmkvistarna symboliserar seger.