Prosteriets missionsdag i Ekenäs

sö 29.3 kl. 09.00
Annat utrymme

Femte söndagen i fastan.
Lidandets söndag.
Den s.k djupa fastan inleds och sträcker sig till slutet av stilla veckan.

Sjundeå svenska församling deltar i Prosteriets missionsdag i Ekenäs.
Högmässa i Ekenäs kyrka kl 10.
Lunch och program i Ekenäs församlingshem.
Möjlighet till samåk från Sjundeå församlingshem kl 08.30 (vänligen meddela pastorsexpedition senast 18.3 om deltagandet i missionsdagen samt matrestriktioner och behov av transport)

Högmässa. Prosteriets missionsdag, 29.3 kl 10 i Ekenäs kyrka.
www.sjundeaforsamling.fi