Predikogudstjänst

sö 29.3 kl. 12.00
S:t Petri kyrka

Predikogudstjänsten strömmas på församlingens Fb-sida och finns som länk på hemsidan www.sjundeaforsamling.fi under "Kom med/gudstjänster och samlingar.

Femte söndagen i fastan.
Lidandets söndag.
Söndagen inleder den s.k djupa fastan som sträcker sig till slutet av stilla veckan.

Femte söndagen i fastan.
Lidandets söndag.
Söndagen inleder den s.k djupa fastan som sträcker sig till slutet av stilla veckan.