Familjegudstjänst

sö 16.2 kl. 12.00
S:t Petri kyrka, lätt servering i församlingshemmet.

Familjegudstjänst
Andra söndagen före fastetiden.
Sådden av Guds ord.
Jesus är såningsmannen men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

Familjegudstjänst. sö 16.2 kl 12, Cleve, Lilius, Kvarnström.
www.sjundeaforsamling.fi