Tvåspråkig högmässa med GA-start/ kaksikielinen messu/ Yhteisvastuu

sö 2.2 kl. 10.00
S:t Petri kyrka

Kyndelsmässodagen.
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet.
Enligt medeltida sed välsignades alla ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året.
Gemensamt Ansvar insamlingen startar
Tvåspråkig högmässa för hela familjen i S:t Petri kyrka och efter högmässan evenemang i församlingshemmet.

Välkommen med i insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 som i år stöder föräldraskapets betydelse i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf.

20 % av de insamlade medlen går direkt till Mannerheims Barnskyddsförbunds förening i Sjundeå för att stöda föräldraskapet. Vårens samtliga Gemensamt Ansvar evenemang organiseras tillsammans med Mannerheims Barnskyddsförbunds förening i Sjundeå.

Kyndelsmässodagen. Tvåspråkig högmässa med GA-start. sö kl 10 i S:t Petri kyrka. Cleve, Erkama, Lilius, Karvonen, Malme, Venäläinen.
www.sjundeaforsamling.fi