Kvinnobrunch

lö 9.11 kl. 10.00

Capella

Anmälan avslutad

Välkommen på Kvinnobrunch till Capella!

Välkommen på Kvinnobrunch lördagen 9.11 kl. 10-12 i Capella.

Församlingens tf. kyrkoherde Monica Cleve berättar om pilgrimsvandring under temat "En församlings på väg".
Anmäl dig senast 7.11 via anmälningsblanketten på församlingens webbplats.
Frivillig kollekt till arbetet bland gatubarn i Peeteli församling i Tallinn.


Se också

on 20.11 kl. 16.15

Sjundeå församlingshem

Bibelstudium

Bibelstudium i församlingshemmet.
on 4.12 kl. 16.15

Sjundeå församlingshem

Bibelstudium

Bibelstudium i församlingshemmet.
on 18.12 kl. 16.15

Sjundeå församlingshem

Bibelstudium

Bibelstudium i församlingshemmet.