Gemensamt Ansvar 2023

Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska ev.luth. kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för omtanke. Gemensamt Ansvar hjälper de allra mest utsatta oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse i Finland och världens katastrofområden.

I Finland har det under åren 2015–2021 skett en avsevärd ökning i antalet våldsbrott bland unga under 18 år. Den mest alarmerande utvecklingen har inträffat i åldersklassen 12–14 år. År 2021 upplevde 39 000 barn i Finland våld i skolan varje vecka. Våld är också närvarande under fritiden - allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden för att spridas i sociala medier.

Vi vuxna kan se till att man ingriper i våldssituationer. Genom adekvat stöd som sätts in i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Stationens Barn rf kan nu utöka den här typen av professionellt stöd med hjälp av intäkterna från Gemensamt Ansvar 2023.

Det är dock inte endast i Finland som de unga behöver hjälp. Klimatkrisen leder till fördjupad fattigdom, fler konflikter och får unga i världens katastrofområden att hoppa av skolan. Kyrkans Utlandshjälps katastroffond använder medel från Gemensamt Ansvar för att stödja barn och unga i krisområden och få dem att återvända till och stanna kvar i skolan. Utbildning garanterar de unga bättre möjligheter att försörja sig.

Vi vuxna måste ta ansvar för de unga. Vi alla kan hjälpa till.

20% av de insamlade medlen används för att hjälpa Sjundeå kommuns ungdomar. 

Du kan göra ett bidrag på följande sätt:

Mobilepay: 15632

Girering: referensnummer 305679

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • OP FI14 5000 0120 2362 28
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75

eller på nätadressen gemensamtansvar.fi/sjundea

 

Kyrkans insamlingstillstånd RA/2020/639

en kvinna med rinsamlingsbössa, en flicka och en pojke

 

Är du intresserad av att läsa mera?

Du hittar ytterligare information om insamlingen på Gemensamt Ansvars hemsidor.Öppna länk i ny flik