Mötestidstabeller

Gemensamma kyrkofullmäktige 2021

Sammanträdetsplats: Capella, Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå

  • 20.5 kl 18:30 
  • 4.11 kl 18:30
  • 16.12 kl 18:30

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)

Gemensamma kyrkorådet 2021

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

  • 10.6 kl 18:30
  • 2.9 kl 18:30
  • 30.9 kl 18:30
  • 28.10 kl 18:30
  • 25.11 kl 18:30

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)

Församlingsrådet 2021

Sammanträdetsplats: Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby

 

(I mötestidtabellen kan ske förändringar)