Bli kandidat

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ frimodigt upp som kandidat, vi skapar framtidens kyrka nu!

I församlingsvalet 20 november 2022 väljs nya förtroendevalda i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Församlingarnas förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt. Du har gott om tid att ställa upp, kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022. 

Kontakta församlingen via e-post sjundea.svenska@evl.fi

Vem kan kandidera i församlingsvalet?

En konfirmerad medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen:

  • fyller 18 år senast den 20 november 2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15 september 2022
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig.

Obs! En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten.

Annons i församlingsvalet.