Församlingsvalet 2022

Församlingsvalet ordnas igen 2022! Valdagen är 20.11.2022. Förhandsröstningen pågår i fem dagar och ordnas tisdag-lördag 8-12.11.2021.

Valet i Sjundeå

Sjundeå svenska församling tillhör Sjundeå kyrkliga samfällighet tillsammans med Siuntion suomalainen seurakunta. Detta betyder att det hålls två val samtidigt:

 1. Man väljer medlemmar till församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i Sjundeå svenska församling.
 2. Man väljer medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten.

Det finns skilda kandidatlistor för båda valen. En person kan vara kandidat i båda valen.

Varför skulle jag rösta?

Genom att rösta kan du påverka församlingens framtid.
De förtroendevalda bestämmer om bl.a. följande saker:

 • församlingens kyrkoskattesats, budget och andra ekonomiska frågor
 • byggprojekt
 • understöd
 • rekrytering och nya tjänster
 • prioriteringar i församlingens verksamhet
 • användningen av församlingens lokaler.

De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som gäller kyrkans lära och hela kyrkans ekonomi.

Fakta om församlingsvalet

 • I församlingsvalet väljer man förtroendevalda i sin hemförsamling.
 • Församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år kan rösta i valet.
 • Skriftskola eller konfirmation förutsätts inte. Det räcker bara att vara medlem i kyrkan för att rösta.
 • De förtroendevalda väljer i sin tur medlemmar till kyrkomötet som är det högsta beslutsfattande organet inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.