Församlingsvalet logo

Församlingsvalet 2022

Församlingsvalet ordnas igen 2022! Valdagen är 20.11.2022. Förhandsröstningen pågår fem dagar och ordnas tisdag-lördag 8-12.11.2021

Fakta om församlingsvalet

  • I församlingsvalet väljer man förtroendevalda i sin hemförsamling.
  • Församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år kan rösta i valet.
  • Skriftskola eller konfirmation förutsätts inte. Det räcker bara att vara medlem i kyrkan för att rösta.
  • De förtroendevalda väljer i sin tur medlemmar till kyrkomötet som är det högsta beslutsfattande organet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Val i Sjundeå

Sjundeå svenska församling tillhör Sjundeå kyrkliga samfällighet tillsammans med Sjundeå finska församling (Siuntion suomalainen seurakunta). Detta betyder att två val hålls samtidigt:

  1. Församlingsrådet. Man väljer medlemmar till församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i Sjundeå svenska församling.
  2. Gemensamma kyrkofullmäktige. Man väljer medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfälligheten.

Man kan vara kandidat i båda val eller bara i ett val.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022